Γεώργιος Ζούκης
Αναγνωστικόν της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσης
[1953, 2nd edition]