Παναγιώτης Π. Γαγάτσος
Ερμηνεία Εκλεκτών Περικοπών Παλαιάς και Καινής Διαθήκης δια την Γ΄ τάξιν των Εξαταξίων Γυμνασίων
[1953, 2nd edition]