Στέλιος Σπεράντσας
Σωματολογία του ανθρώπου μετά στοιχείων υγιεινής
[1958, 9th edition]