Ηλίας Β. Ντζιώρας
Μαθηματικά Ε΄ Γυμνασίου (θετικής κατευθύνσεως), τόμος Α΄
[1975, 6th edition]