Στέλιος Σπεράντσας
Στοιχεία Γενικής Βιολογίας δια την Δ΄ τάξιν των Γυμνασίων
[1962, 3rd edition]