Πλάτων, Γεώργιος Δ. Ζηκίδης (σχόλια)
Πλάτωνος Απολογία Σωκράτους μετά σχολίων ερμηνευτικών, κριτικών κτλ.