Χαρίλαος Κ. Αντωνάτος
Αναγνωστικό δια την έκτην τάξιν των Δημοτικών Σχολείων
[1928]