Α. Κουρτίδης, Γ. Κονιδάρης
Στα παλιά χρόνια, Αναγνωστικό Δ΄ Δημοτικού
[1927, 7th edition]