Α. Λαζάρου, Α. Κυριαζόπουλος
Μεσαιωνικός Ελληνισμός δια την Ε΄ Τάξιν των Δημοτικών Σχολείων
[1950, 3rd edition]