Ευριπίδης, Δημήτριος Ν. Γουδής (σχόλια)
Ευριπίδου Ιφιγένεια εν Ταύροις κείμενον μετ΄ εισαγωγής
[1938, 1st edition]