Κ. Παπαγεωργίου, Στ. Παχώπου, Μ. Χατζηπέτρος
Συλλογή αριθμητικών προβλημάτων προς χρήσιν των μαθητών της πέμπτης τάξεως των εν Αιγύπτω πλήρων Δημοτικών Σχολείων
[1931]