Χ. Θεοδωρίδης, Α. Λαζάρου
Αρχαία Ιστορία μέχρι των Μηδικών A΄ Γυμνασίου
[1936, 5th edition]