Αντ. Μονοκρούσος
Φυσική Πειραματική Β΄ έτος συνδιδασκαλίας Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεως