Αλεβίζος Δ. Αλεβίζος
Εμπορική αλληλογραφία θεωρητική και εφαρμοσμένη προς χρήσιν των μαθητών των οικονομικών λυκείων και σπουδαστών μονοταξίων σχολών λογιστών