Θεμ. Εμμ. Βρεττός, Αντωνία Αγαλιανού-Βρεττού
Στοιχεία πολιτικής οικονομίας Γ΄ Λυκείου - Δ΄ δέσμης
[1982, 1st edition]