Στ. Αλ. Μπακογεώργος, Χρ. Αλ. Αλεξόπουλος
Πρακτική αριθμητική προς χρήσιν των μαθητών της Ε΄ & ΣΤ΄ τάξεως των Δημοτικών Σχολείων