Δημ. Δούκας, Γ. Παπαϊωάννου
Φυσική Πειραματική και Χημεία για την ΣΤ΄ Τάξη των Δημοτικών Σχολείων
[1950]