Αλκ. Ε Μάζης, Ιωαν. Γ. Δρίβας
Φυσική και Χημεία δια την ΣΤ΄ τάξιν του Δημοτικού Σχολείου
[1955]