Νικόλαος Δ. Νικολάου
Κοσμογραφία προς χρήσιν των μαθητών των Γυμνασίων και Λυκείων
[1931, 5th edition]