Γεωργ. Δ. Παπαϊωάννου, Νικ. Ι. Παπάκης
Φυσική και Χημεία προς χρήσιν των μαθητών της Ε΄ και ΣΤ΄ Τάξεως των Δημοτικών Σχολείων
[1955]