Λυσίας, Ισοκράτης, Κυριάκος Κοσμάς, Νικόλαος Ζαφειρίου (σχόλια)
Λυσίου Λόγοι (Περί του σηκού απολογία, Υπέρ του αδυνάτου, Κατά των σιτοπωλών) Ισοκράτους Λόγοι (Προς Δημόνικον - Προς Νικοκλέα- Ευαγόρας) Γ΄ Γυμνασίου
[1975, 21st edition]