Ευάγγελος Σ. Σταμάτης
Γεωγραφία Ανθρωπογεωγραφία Ε' Γυμνασίου
[1970, 2nd edition]