Σοφοκλής, Π. Ν. Δημόπουλος (σχόλια)
Σοφοκλέους Τραγωδίαι 1) Οιδίπους Τύραννος, 2) Αντιγόνη
[1970, 17th edition]