Α. Ματαράσης, Σ. Παπασταματίου
Ιστορία των Νεώτερων και των Νεώτατων Χρόνων. Γ΄ και ΣΤ΄ Γυμνασίου
[1969, 3rd edition]