Ιωάννης Σ. Παπασταύρου
Ιστορία της αρχαίας Ελλάδος από του θανάτου του Μεγάλου Αλεξάνδρου μέχρι του Μεγάλου Κωνσταντίνου δια την Γ΄ τάξιν των Γυμνασίων
[1948, 3rd edition]