Ξενοφών Στεφ. Δάντης
Πρακτικόν Σύστημα Ορθογραφίας της ελληνικής γλώσσης
[1939, 3rd edition]