Όμηρος, Νικηφόρος Ξ. Ελεόπουλος, Καλλιρόη Ν. Ελεοπούλου (σχόλια)
Ομήρου Οδύσσεια (εκλογαί) δια την Ε΄ Τάξιν των Γυμνασίων
[1951]