Αλκίνοος Ε. Μάζης
Χημεία δια την Β΄ τάξιν των Γυμνασίων
[1965]