Λάζαρος Γαβαλάς
Γεωγραφία της Ευρώπης Δια τους μαθητάς της ΣΤ΄ τάξεως των Δημοτικών Σχολείων