Ερρίκος Σκάσσης
Λεξιλόγιον Γ. Ιουλίου Καίσαρος υπομνήματα de bello civili βιβλ. Γ΄, κεφ. 82-104
[1928, 5th edition]