Κουίντος Οράτιος Φλάκκος (Q. Oratius Flaccus), Ζαφείριος Ν. Φραγκίσκος (εισαγωγή, σχόλια)
Εκλογαί εκ των Ωδών του Οράτιου δια την ΣΤ΄ τάξιν των Γυμνασίων παλαιού τύπου
[1940]