Νικόλαος Α. Καρακατσανίδης
Παραστατική γεωμετρία περί ορθής προβολής σημείου, ευθείας και επιπέδου και περί των προβολικών και μετρικών σχέσεων μεταξύ των σχημάτων τούτων
[1909]