Εμμ. Γ. Παντελάκης
Κοντάκια και κανόνες της εκκλησιαστικής ποιήσεως : προς χρήσιν των μαθητών της Γ΄ τάξεως των Γυμνασίων
[1926, 4th edition]