Γ.Κ. Μαυριάς, Δ. Κανιούρας, Α. Αποστόλου
Φυσική Ιστορία ζώα και φυτά της πατρίδος μας για την Τετάρτη του Δημοτικού Σχολείου και το δεύτερο έτος συνδιδασκαλίας
[1963]