Χαρ. Θ. Μηχιώτης
Μυθικοί Χρόνοι. Για την Γ΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου
[1967]