Γ. Ιούλιος Καίσαρας (C. Julius Caesar), Ερρίκος Σκάσσης (εισαγωγή)
Γ. Ιουλίου Καίσαρος Υπομνήματα de bello civili βιβλ. Γ΄, κεφ. 82-104 προς χρήσιν μαθητών της Β΄ τάξεως του Γυμνασίου
[1920, 2nd edition]