Θεοφάνης Α. Κακριδής
Γραμματική της λατινικής γλώσσης προς χρήσιν της Α΄ Β΄ και Γ΄ τάξεως των Γυμνασίων
[1927, 7th edition]