Ευριπίδης, Θρασύβουλος Σταύρου (σχόλια)
Ευριπίδου Ιφιγένεια η εν Ταύροις δια την Ε΄ Τάξιν των Γυμνασίων
[1951]