Ξενοφών, Γεώργιος Δ. Ζευγώλης (εισαγωγή, μετάφραση, σημειώσεις)
Ξενοφώντος Κύρου Ανάβασις Α΄ Γυμνασίου
[1966, 1st edition]