Μιχαήλ Β. Μπίγκας
Ιστορία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας δια την Ε΄ τάξιν των Δημοτικών Σχολείων
[1956]