Γεωρ. Μύριας, Ανδ. Παπαδάκης
Μυθικά Χρόνια. Για την Τρίτη Τάξη του Δημοτικού Σχολείου
[1966]