Νικόλαος Λύκος, Φίλιππος Κολοβός
Γραμματική Δημοτικής για την τρίτη τάξη του Δημοτικού Σχολείου
[1963]