Νείλος Σακελλαρίου
Στοιχειώδης άλγεβρα δια τα Γυμνάσια
[1922, 3rd edition]