Δημ. Ζήσης, Ηλ. Ι. Βλάχος
Νεοελληνική Γραμματική του Δημοτικού Σχολείου, Τάξη Τρίτη και Τετάρτη.
[1945]