Νικ. Κονιδάς, Νικ. Διαμαντόπουλος
Φυσική και Χημεία δια την Ε΄ τάξιν των Δημοτικών Σχολείων
[1955]