Πλάτων, Χρίστος Α. Παπαναστασίου (σχόλια)
Πλάτωνος Απολογία Σωκράτους Κρίτων
[1956, 9th edition]