Ευριπίδης, Θρασύβουλος Σταύρου (σχόλια)
Ευριπίδου Ιφιγένεια η εν Ταύροις δια την εβδόμην Τάξιν των Οκτατάξιων Γυμνασίων
[1946]