Ευθ. Αναγνωστόπουλος, Αργ. Καλογιάννης
Γραμματικαί ασκήσεις της ελληνικής γλώσσης προς χρήσιν των μαθητών των ανωτέρων τάξεων του Δημοτικού Σχολείου
[1967]