Αντώνιος Ν. Χωραφάς
Περιλήψεις της ιστορίας. Ιστορία της νέας Ελλάδος και η σύγχρονος της όλης Ευρώπης. Γυμνασίου Τάξις Έκτη
[1946, 7th edition]