Θύμιος Αναγνωστόπουλος, Κωνσταντίνος Βοσταντζής, Ευθ. Αναγνωστόπουλος (επιμέλεια)
Πρακτική αριθμητική Ε΄ τάξις
[1961]